Recensioner

Nedan återfinner du en lista på de små reserecensioner jag gjort under mina små resor inom och utom landet. Alla publicerade på www.virtualtourist.com

Sverige
Göteborg

Änggårdsbergen

Kungälv
Ragnhildsholmen