Pilgrimsvandra i Johanneberg och Vasa församlingar

Om Johannebergs församling
Om Vasa församling

Kyrkorna i församlingarna
Buråskyrkan
Johannebergskyrkan
Landala kapell
Vasakyrkan

Vandringsben (ca 7 km)
Vasakyrkan — Johannebergskyrkan
Johannebergskyrkan — Buråskyrkan
Buråskyrkan — Landala kapell
Landala kapell — Vasakyrkan

vasa

Vasakyrkan — Johannebergskyrkan
Vasakyrkan finns mitt i Vasastaden, en stadsdel fylld av vackra stenhus som byggdes till stora delar mellan 1860-1920. Därifrån vandrar vi uppåt genom Vasastaden och upp mot de otroligt vackra villorna i Lorensbergs villastad eller bara Lorensberg. Via Högåstrappan och Högåsplatsen så tar vi oss bort mot parken som omger Näckrosdammen och vidare uppåt till Johannebergskyrkan.

Johannebergskyrkan Buråskyrkan
Ner genom smågatorna i Johanneberg och vidare mot villaområdet som ligger i stadsdelen Krokslätt. Därifrån är det en kort bit kvar upp till Buråskyrkan.

Buråskyrkan Landala kapell
Från Buråskyrkan tar vi åss ner mot Mossens idrottsplats med gym, fotbollsplaner och löparspår. Landala Egnahem är nästa område på vår väg. Vilket såklart är, precis som kapellet, beläget i Landala. Det är sedan en mindre bit kvar innan vi når fram till Landala kapell.

Landala kapell Vasakyrkan
Vägen från Landala kapell leder oss genom Landala, nerför backarna till Vasastaden och återigen fram till Vasakyrkan.