Lödöseleden

Lödöseleden sträcker sig från Masthuggskyrkan i Göteborg till S:t Peders kyrka i Lödösa. Den markerade leden börjar dock vid Nylöse kyrka i Gamlestan.

fp-karta-21-11
Lödöseledens med dess vidare förgreningar norrut

Lödöse är under tidig medeltid och fram till Freden i Brömsebro (1645) en viktig stad i den svenska historien med ett strategiskt militärt värde tillika en stor handelsstad men en stor och aktiv hamn. 1646 tappar dock Lödöse sina stadsprivilegier och försvinner ut ur de svenska riksarkiven. Det var precis efter Göteborgs grundande 1621. Från 1243 fanns även ett Dominikanerkloster i Lödöse.

Dagens pilgrimsled som knyter ihop Lödöse med Göteborg  invigdes 2014 och är väl markerad med mycket intressant att se på under vägens gång. Du hittar mängder med förslag på intressanta sevärdheter i kartorna om du följer länkarna nedanför.

Det är en led som har mycket att erbjuda, den är nära och lättillgänglig för de som bor i närområdet. Det är lätt att hitta kollektivtrafikens hållplatser var du än är i din vandring för att avbryta och åka hem. Det är lätt vandring så tillvida att merparten av leden går via välskötta stigar, vandringsleder eller vägar. Det är en spännande kombination av stadsmiljö, skog och närliggande tät bebyggelse, ren landsbygd och ren skogsmiljö. Naturupplevelsen är fascinerande med otroligt skiftande naturmiljöer. Det är aldrig en tråkig vandring på Lödöseleden för du vet inte vad som väntar dig efter nästa sväng eller krön. Det enda jobbiga är att det är väldigt kuperat i områdena kring Göteborg!

Du passerar ett flertal kyrkor som passar utmärkt för en kort vila, meditation och bön. Kyrkogårdarna är fridfulla ställen med en jättebra egenskap för en pilgrimsvandrare, det går alltid att fylla på din vattenflaska där!

Nedanstående sträcka vandrade jag
Masthugget — Nylöse
Nylöse — Rannebergen
Rannebergen — Jennylund
Jennylund — Starrkärr (omarkerad led)
Starrkärr — Skepplanda (omarkerad led)
Skepplanda — Lödöse

Finns även ett alternativ till sträckan mellan Jennylund och Starrkärr som är markerad led och lite lättare vandring. Här hittar du informationen om den.
Jennylund — Nol
Nol — Skepplanda

Här hittar du mina blogginlägg som jag skrivit om mina vandringar utmed leden.

Här hittar du mängder med bilder från mina vandringar utmed leden