Pilgrimsvandringar

Pax et bonum

Undersidorna här beskriver de pilgrimsvandringar jag själv satt ihop för att kunna vandra, enkelt, nära och lättillgängligt. Utan mer utrustning än skor, kläder och en stav att luta sig mot.

Pilgrimmens sju nyckelord är

LÅNGSAMHET
När livet är allt för stressat är det dags att stanna upp ett tag. När allt går lite lång- sammare blir känslan av närvaro starkare.

FRIHET
Att bryta upp från instängdhet och absurda krav ger dig tillgång till dej själv och dina möjligheter.

ENKELHET
Gör dej av med det kompli-cerade och resurskrävande och hitta tillbaka till enkel- heten. Där hittar du det mest omedelbara i livet.

TYSTNAD
Stäng av oljud och det överväldigande inflödet av brus och lyssna till tystnaden. Då kommer du att uppleva den lugna andningen i livet.

BEKYMMERSLÖSHET
Bli kvitt den gnagande oron om framtiden och var närvarande i nuet.

DELANDET
Dela med andra vad du har men också vad du är. Att lyssna och förstå, att sörja och glädjas med varandra.

ANDLIGHET
Vidga perspektivet till vad som finns bortom tid och rum. Hitta fram till det som är helt och heligt, till källans som är målet till allt.

Den moderna pilgrimmen
Lödöseleden
Pilgrimsleden Halland
Pilgrimsvandringar i Göteborg