Kategoriarkiv: Betraktelser

Betraktelser på pilgrimsvandring Ride of hope – Om hopp!

På Pilgrimsvandringen från Fässbergs kyrka till Kållereds kyrka, jag skriver om det här,  så var jag ansvarig för de andliga betraktelserna. Nedan kan ni läsa vad jag pratade om.

Betraktelse 1

Jeremia 29:11 ”Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren,: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp!

Psaltaren 138:3 ”Du svarade mig när jag ropade, du fyllde mig med kraft”

Hopp är något som vi alla söker efter, som vi vill känna. Det spelar ingen roll om du är drabbad av sjukdom själv, eller har det i din närhet, men också i vardagliga situationer så letar de flesta av oss efter hopp. Vi vill leva ett hoppfullt liv, vi vill känna kraften i hjärtat av ett nyväckt hopp. Vi vill kunna hoppas att det finns en ljus framtid och en lycklig morgondag!

Herren ger oss det hoppet, han ger oss kraften att hitta det hoppet! Detta får vi som en gåva utan att behöva göra något. Utan att behöva prestera.

Genom att leva i ögonblicket, i nuet, med hoppet i hjärtat, så blir vi människor med kraft, beslutsamhet, värme, kärlek. Vi blir medmänniskor som vill dela med sig till andra genom tro, hopp och kärlek. Men vi vill även dela med oss på ett praktiskt sätt genom handlingar, böner, medmänsklighet… Jag tänker på den gamla sanningen jag fick lära mig när jag var i Indien första gången ”Ingen kan hjälpa alla men alla kan hjälpa någon”

Vi ber med Romarbrevet 15:13 ”Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett rikare hopp genom den helige andens kraft”

Nu när vi vandrar vidare, gör detgenom att vara närvarande. Genom denna närvaron kan du upptäcka det som ger dig hopp i din närhet. Det kan vara något i din omgivning, naturen, dina vandringskamrater, en blomma, ett moln, en vy, men även en känsla. Hitta vad som fyller dig med kraft och hopp och vet att Gud ger dig möjligheten att fylla på hela tiden genom det vackra vi upplever hela tiden omkring oss om vi är närvarande!

Vi ber Birgittas bön: ”Herre visa mig din väg och gör mig villig att vandra den!”

Betraktelse 2

Frihet, enkelhet, långsamhet, tystnad, bekymmerslöshet, delande och andlighet. Dessa ord är pilgrimens sju nyckelord som är en röd tråd genom våra vandringar, antingen om vi genomför dem i grupp som idag eller om vi vandrar själva. De här sju nyckelorden ger en helhet som jag känner bryter mot många av de uttalade eller outtalade regler som oftast styr vår vardag.

För mig sammansmälter dessa nyckelord till ett liv som många söker, som många behöver och letar efter, men som tyvärr alltför få har verktygen att hitta. Att stanna upp, att vandra, att ”bara vara”, att få känna Herren i vandringens helande kraft, där ligger mycket läkedom och glädje.

Genom att vara pilgrimer följer vi otaliga exempel från Bibeln men blir även Jesu apostlar på ett väldigt praktiskt sätt. Jesus satte sig inte på en snabb kärra, eller en ståtlig häst, för att snabbt kunna ta sig från en plats till en annan. Jesus vandrade, tog sig tid att prata, reflektera, hjälpa människor på vägen. Jesus hjälpte genom sin Gudomlighet men även genom att se människor, diskutera med dem, svara på deras nyfikna frågor och få dem att reflektera över sitt eget liv. Han gav dem kraften och verktygen att förändra sådant som behövde förändring.

På samma sätt kan vi vandra i Jesu fotspår genom att se våra medmänniskor, hjälpa till där vi kan, ibland praktiskt, ibland bara genom att finns där, lyssna, vara intresserad. Återigen kom ihåg ”Ingen kan hjälpa alla men alla kan hjälpa någon”

Vi ber med Romarbrevet 15:13 ”Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett rikare hopp genom den helige andens kraft”

När vi vandrar vidare så gör vi det i tystnad och funderar kring hur du kan vara en Jesu vandrande apostel och hjälpa dina medmänniskor. Kanske behöver du förändra något rent praktiskt, kanske hur du tänker, kanske vad du gör, stort som litet.

Vi ber Birgittas bön: ”Herre visa mig din väg och gör mig villig att vandra den!”